1949
1930
1946
1945

Ansbahas bēgļu nometne. Andrievs mācās Daugavas ģimnāzijā.

Ansbahas bēgļu nometnē pirmo reizi sastop Intu Miški.
Ģimene izceļo uz ASV. Andrievs strādā par pudeļu mazgātāju, viesmīļa palīgu.
Pārceļas uz Šarloti Ziemeļkarolīnā, pēc tam Detroitu Mičiganā.
Iegūst diplomu Mičiganas valsts universitātē. Pārceļas uz Klīvlendu, kur no jauna sasop Intu Miški.
Apprecas ar Intu Miški. Jaunā ģimene pārceļas uz Ņujorku, Andrievs strādā par ekspeditoru, mācās Ņujorkas universitātes doktorantūrā.
Ezergaiļi pamet Ņujorku un pārceļas uz Itaku, kur tiks pavadīts viss turpmākais mūžs. Andrievs sāk strādāt par pasniedzēju Itakas koledžā.
1964
1957
1956
1950
Iznāk grāmata The 1917 Revolution in Latvia.
1974
1983
Iznāk grāmata The Latvian Impact on the Bolshevik Revolution: The first phase: September 1917 to April 1918.
Intai un Andrievam Ezergaiļiem piedzimst meita Anna. Andrievs ir profesors Itakas koledžā, lasa lekciju kursus par Krievijas un modernās Eiropas vēsturi.
1971
Rīgā iznāk grāmata The Holocaust in Latvia 1941 - 44 - The Missing Center.
1996
Rīgā iznāk grāmata Holokausts vācu okupētajā Latvijā: 1941 - 1944.
1999
Iznāk Ezergaiļa rediģētais dokumentu krājums Stockholm Documents: The German Occupation of Latvia, 1941 - 1945: What Did America Know?.
2002

Intas nāve. Iznāk grāmata Nazi/Soviet Disinformation about the Holocaust ir Latvia: Daugavas Vanagi: Who are they? Andrievs sakārto un publicē Intas pirmo dzejoļu krājumu Inta's poems I. Tiek apbalvots ar 4. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

2005
1944

Tuvojoties padomju armijai, kopā ar vecākiem un māsām dodas bēgļu gaitās. Apmetas Saksijā, Freiburgā.

Andrievs Ansbahas bēgļu nometnē.
Uz kuģa ceļā uz Ameriku 1949. gadā
Inta un Andrievs ap kāzu laiku
Andrievs ar meitu Annu septiņdesmitajos gados
Ņujorkas universitātē iegūst maģistra grādu par darbu Aģitācija Vidzemē un Kurzemē no 1860. līdz 1905. gadam.
1960
Doktora disertācija Boļševiku revolūcija Latvijā no marta līdz augustam 1917. gadā.
1968
Rīgā iznāk Lapu agonija. Grāmata par Intu.
2012
Maijā pirmo reizi piesaka sevi kā holokausta pētnieku ar referātu Kas nogalināja Latvijas žīdus? 10. Baltijas studiju veicināšanas apvienības konferencē Viskonsinas universitātē.
1986
Pirmo reizi apmeklē Latviju, lasa lekcijas par Krievijas revolūcijas atspoguļojumu ASV.
1978
Otrā vizīte Latvijā. LPSR Zinātņu akadēmijā lasa lekciju ciklu par Rietumu historiogrāfijas atziņām par Ļeņinu, Trocki un Staļinu.
1980
Trešais brauciens uz Latviju, strādā arhīvos un bibliotēkās.
 
1989
Latvijā kopā ar Intu radu lokā astoņdesmitajos gados
Uldis Ģērmanis un Andrievs Ezergailis Baltijas studiju konferencē Stokholmā 1975. gadā

Andrievs Ezergailis (1930) - vēsturnieks, humanitāro zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, apbalvots ar 4. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. Dzimis Latvijā, 1944. gadā, tuvojoties padomju armijai, kopā ar ģimeni atstāja Latviju un devās uz Vāciju, 1949. gadā - emigrēja uz ASV, kur ieguva izglītību, vienlaikus strādājot dažādus darbus. Kopš sešdesmitajiem gadiem - profesors Ņujorkas pavalsts Itakas koledžā, lasījis lekciju kursus par Krievijas un mūsdienu Eiropas vēsturi. Pirmie vēsturiskie pētījumi - par 1917. gada norisēm Latvijā, vēlāk Andrievs Ezergailis pievērsās holokaustam vācu okupētajā Latvijā. Šai tēmai veltītas vairākas grāmatas un daudzas publikācijas periodikā, kas bieži inspirējušas diskusijas vai pat izraisījušas uzbrukumus autoram. Pēc dzīvesbiedres Intas nāves sakārtojis un izdevis viņas dzejoļus četrās grāmatās.

10. decembrī Jēkabpils apriņķa piensaimnieku Jāņa un Bertas Ezergaiļu ģimenē piedzimst Andrievs.

Biedrība Atvērtās krātuves. E-pasts saziņai - ilma.elsberga@gmail.com
2012
Piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par būtisku devumu Latvijas 20. gadsimta vēstures izpētē.
2014
Publikācija Jāmeklē patiesība par Herbertu Cukuru Latvijas presē.
2015
Rīgā iznāk grāmata Caur velna zobiem. 1941. - 1945. Esejas un domas.