Inta Ansbahā

Inta Ezergaile (1932 – 2005) literatūrzinātniece un dzejniece, vēsturnieka Andrieva Ezergaiļa sieva. 1944. gadā pameta Latviju un devās uz Vāciju, 1949. gadā – uz ASV. No 1969. gada vācu literatūras profesore Kornela universitātē. Pētījusi Tomasa Manna un rakstnieču sieviešu daiļradi. Angliski publicējusi četras literatūrpētnieciskas grāmatas. Deviņdesmitajos gados, pastiprinoties interesei par latviešu literatūru, tapa grāmata Nostalgy and Beyond (1998), kas pilnībā veltīta latviešu literatūrai. Šai laikposmā Latvijas un trimdas presē publicēti arī daudzi raksti un recenzijas par latviešu literatūru. Ap 1993. gadu sāka dzejot angļu valodā, sarakstīto gan nepubliskojot. Dzejoļi publicēti četros sējumos jau pēc autores nāves. 2011. gadā Latvijā izdoti Intas Ezergailes Raksti, kurā apkopoti svarīgākie viņas darbi.

1932
1945
1946
1950
1949
1948
1956

1957

1964

Pirmo reizi apciemo Latviju.

1965
1969
1975
1967
Maģistra darbs Thomass Mann's Tristan.

Grāmata Male and Female: An Approach to Thomas Mann's Dialectic, kuras pamatā ir Intas doktora darbs.

1981
1982

Grāmata Woman Writers - The Divided Self. Study of Christa Wolf, Ingeborg Bachmann, Doris Lessing, Erica Jong, Karin Struck, Francine Du Plessix Grey and others.

1986

Pirmā publikācija par Latvijā tapušo literatūru: Vizma Belsevica - A Soviet Latvian Poet's Imagery of Woman And The House.

1988

Tēva nāve. Paklausot psihoterapeites norādījumiem, sāk rakstīt dienasgrāmatu, ko turpina līdz 2001. gadam. Iznāk grāmata Critical Essays on Thomas Mann.

1989
1992

Otrā vizīte Rīgā, lai arhīvos pētītu Austras Skujiņas dzīvi. Pirmā publikācija Latvijā - apcere par Austru Skujiņu Karogā.

1993
1999
2000

Trešais brauciens uz Rīgu.

2001
2004
2005
11. septembrī Rihardam un Elzai Miškēm piedzimst meita Inta.

Tuvojoties padomju armijai, augustā kopā ar tēvu, māti un jaunāko māsu Guntu dodas uz Vāciju.


Pieredz Berlīnes bombardēšanu, kas atstāj iespaidu uz visu dzīvi. Ģimene dodas uz Lībeku, kur DP nometnē Inta pabeidz pamatskolu un iestājas ģimnāzijā.

Pārceļas uz Ansbahas bēgļu nometni. Inta mācās latviešu Daugavas ģimnāzijā. Pirmo reizi satiek Andrievu.

Pārceļas uz Bādaiblingu. Inta mācās Rozenheimas vācu reālskolā.

Mišku ģimene emigrē uz ASV.

Miškes apmetas Bostonā. Inta pabeidz Simmonsa koledžu, mācās Flečera tieslietu un diplomātijas skolā. Ar panākumiem spēlē Bostonas latviešu teātra trupā. 

Rudenī kopā ar ģimeni pārceļas uz Klīvlendu. No jauna sastopas ar Andrievu Ezergaili.

Apprecas ar Andrievu Ezergaili. Jaunā ģimene apmetas Ņujorkā, Inta strādā par menedžeri.

Inta un Andrievs pamet Ņujorku un pārceļas uz Itaku.

Sāk mācīties Itakas Kornela universitātes doktorantūrā, vienlaikus strādājot bibliotēkā.

Sāk strādāt Kornela universitātes Vācu literatūras fakultātē, vēlāk kļūstot par pirmo sievieti profesori.

Brauciens uz konferenci Stokholmā, kur uzstājas ar referātu par Māras Zālītes lugu Pilna Māras istabiņa.

Sāk rakstīt dzeju angļu valodā.

1998

Iznāk grāmata Nostalgia and Beyond: Eleven Latvian Woman Writers.

Gada sākumā izdzīvo pēc autoavārijas, ko vēlāk apraksta kā "otrreizēju piedzimšanu, kuras nozīme vēl jāizprot". Rudenī 91 gada vecumā mirst Intas māte. Pensionējas no Kornela universitātes Vācu studijas fakultātes. Iesaistās Kaskadilas dzejnieku grupas darbībā.

Intai diagnosticē vēzi, kas tiek it kā veiksmīgi izārstēts. Latvijas un trimdas presē aizvien biežāk parādās Intas raksti, kas sarakstīti latviski un veltīti latviešu literatūrai.

Jūnijā atkārtota vēža parādīšanās.

1. janvārī mirst.

2011

Latvijā iznāk Intas Ezergailes darbu apkopojums Raksti. Sievišķais/vīrišķais un feminisms. Tajā lasāmas Intas Ezergailes grāmatas un esejas gan par vācu, gan par latviešu literatūru.

2005

Iznāk pirmais Intas dzejoļu krājums Inta's Poems I, ko veidojis viņas dzīvesbiedrs Andrievs.

2006

Iznāk Inta's Poems II un Inta's Poems III.

2008

Iznāk Alzheimers Poems.

Inta, viņas mamma Elza un Andrievs

Inta un Andrievs kāzu dienā

Inta ar kaķi Šekspīru

1944

Ar suni Babiku slēpojot

Inta ar māsu Guntu  Berlīnē
2012

Latvijā iznāk Andrieva Ezergaiļa Lapu agonija. Grāmata par Intu.

1971

Piedzimst meita Anna.

2013

Latvijā iznāk Intas Ezergailes dzejas izlase Melnās gailenes Amandas Aizpurietes atdzejojumā

Biedrība Atvērtās krātuves. E-pasts saziņai - ilma.elsberga@gmail.com
Rīgā iznāk grāmata Caur velna zobiem. 1941. - 1945. Esejas un domas.