ANDRIEVS

EZERGAILIS

 

 

Lapu

agonija

 

Grāmata par Intu

 

 

Kāpēc sarakstīju Lapu agoniju?

Iemesli varētu būt vairāk nekā daži. Rakstīšana iesākās kā cīņa pēc varas, sacelšanās pret aizmirstību, ko tautas valodā dēvē par nāvi. Tas bija protests pret nāves pārsteidzīgo dekrētu, ka Intai jāmirst. Man pilnīgi nepieņemams bija dekrēta paragrāfs, ka sakari lauzti, ka nekad mums nebūs ne tiesību, ne iespēju sarunāties - pārmīt vārdus, savīt domas. Savā ziņā Lapu agonija ir maza uzvara pār drūmo pļāvēju.

Andrievs Ezergailis

Sekmīgas ASV literatūrzinātnieces cīņa ar sevi, savām slimībām, paškritiku, depresiju un uzvara kā vēlziedei dzejniecei, gan rakstot angliski, ne savā dzimtajā latviešu valodā.

Prof. Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente (1999 - 2007)


 

Lapu agonija ir ne tikai Intas Ezergailes biogrāfija. Arī - ar vēsturnieka roku smalki un precīzi detalizēts vēstījums par dzīvi pirmskara Latvijā. Otrā pasaules kara norisēm. Stāsts par trimdinieku ikdienu ASV. Vēl - stāsts par divu cilvēku tuvību. Stāsts par apmātību ar dzeju, ar ko Inta sasirga jau pavēlu. Mēģinājums ielūkoties bezapziņas tumsībā, kurā dzimst vārdi. Un, pieļauju, pats galvenais - vēlēšanās saprast: kas bija tie dēmoni, ar kuriem visu mūžu cīnījās Inta Ezergaile: no vienas puses - profesore, kas raksta akadēmiskas apceres par literatūru, no otras - smalka un jūtīga personība, kuru māc depresija un kura ārkārtīgi emocionāli uztver saskarsmi ar pasauli. Par šo Intas personības pusi vēsta gan autora analīze, gan daudzie Intas dzejoļi, kas latviešu valodā lasāmi pirmoreiz.

Guntis Berelis

Kāpēc sarakstīju Lapu agoniju?

Iemesli varētu būt vairāk nekā daži. Rakstīšana iesākās kā cīņa pēc varas, sacelšanās pret aizmirstību, ko tautas valodā dēvē par nāvi. Tas bija protests pret nāves pārsteidzīgo dekrētu, ka Intai jāmirst. Man pilnīgi nepieņemams bija dekrēta paragrāfs, ka sakari lauzti, ka nekad mums nebūs ne tiesību, ne iespēju sarunāties - pārmīt vārdus, savīt domas. Savā ziņā Lapu agonija ir maza uzvara pār drūmo pļāvēju.

Andrievs Ezergailis

Inta un Andrievs piecdesmito gadu otrajā pusē

Kad rakstu kaut ko līdzīgu dzejai

neveiklie rindu lauzumi

spēj manī salauzt

kādu aizsprostu, pretestību,

klusumu


Inta Ezergaile

 

Inta pusmūžā
Biedrība Atvērtās krātuves. E-pasts saziņai - ilma.elsberga@gmail.com
Izdevējs - biedrība Atvērtās krātuves

 

Awards and spent a few days and some late nights meeting rap, R&B and kuduro superstars from across Africa: names like Banky W, Fally Ipupa, Daddy Owen, Cabo Snoop and Radio & Weasel, from Angola to Uganda, Democratic Republic of Congo and beyond, all huge stars in their own countries, selling truckloads of records despite rampant piracy and a rickety music industry. These guys are kind of the Jay Zs and Snoops of Africa, basically.

Rīgā iznāk grāmata Caur velna zobiem. 1941. - 1945. Esejas un domas.